top of page

O NÁS

CO JE SEDMIKRÁSKA

Podporujeme matky (a další osoby), které celodenně pečují o dítě v předškolním věku, v jejich rodičovské roli. Umožňujeme jim sdílet zkušenosti, zapojit se do chodu centra a zprostředkovat jejich dětem první kontakty s vrstevníky. 

 

Realizujeme vzdělávání formou kurzů, přednášek, besed a workshopů pro všechny věkové skupiny. Kromě osob na RD se zaměřujeme i na zaměstnané rodiče, seniory, handicapované. Poskytujeme prostor i pro neformální setkávání.

 

Organizujeme nedělní a prázdninové akce pro celou rodinu, které jsou příležitostí k aktivnímu trávení volného času a posílení přátelských vazeb a vztahů v širší rodině.

Nabízíme především pravidelný program od pondělí do pátku. Jsou v něm zastoupeny aktivity pro děti v doprovodu rodičů, Klubíčko pro děti bez doprovodu rodičů, kurzy pro dospělé. Nechybí ani duchovní program, lze s námi také cvičit a tvořit.

 

Poskytujeme možnost využít volnou hernu, scházet se v klubech rodičů a prarodičů nebo se objednat do našich poraden.

 

Zpravidla 2x měsíčně pořádáme přednášky, besedy či workshopy. Snažíme se vybírat různorodá témata.

 

Na nedělní akce zveme každý měsíc, od dubna do října se konají venku, od listopadu do března v prostorách KRC.

 

Vydáváme měsíčník Lístky Sedmikrásky, provozujeme web a facebook.

Činnost KRC organizuje pětičlenný výkonný výbor v čele s předsedkyní.

 

Na chod organizace dohlíží tříčlenný kontrolní výbor.

 

Kurzy i další aktivity vedou plně kvalifikovaní lektoři.

 

Sedmikráska se neobejde bez dobrovolnické činnosti, na které se podílejí její členky, příznivci i starší děti a mládež.

CO SEDMIKRÁSKA NABÍZÍ

LIDÉ V SEDMIKRÁSCE

bottom of page