CO SEDMIKRÁSKA NABÍZÍ

 • Volná herna

 • Zpívánky (od 1 roku)

 • Malovánky (od 2 let)

 • Kurz Hravá angličtina

 • Masáže MaMi

 • DK Klubíčko (od 2 let, bez doprovodu rodičů)

 • Duchovní program

 • Ruční práce (od 9 let)

 • Kurz Flétna pro děti (od 4 do 7 let)

 • Kurz Grafomotorika (od 5 do 7 let s rodičem) - ve 2. pololetí

 • Cvičeníčko (od 2 let)

PROGRAM A KURZY PRO DĚTI

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

 • Putování za pokladem

 • Drakiáda

 • Adventní rodinná dílna

 • Setkání s Mikulášem

 • Pohádka

 • Karneval

 • Velikonoční rodinná dílna

 • Čarodějnický rej

 • Kytička – oslava Dne matek s mateřskými centry

 • Cesta pohádkovým lesem – oslava Dne dětí

 • Oslava Dne otců

 • Kluby rodičů a prarodičů

 • Finanční poradna

 • Právní poradna

 • Poradna pro rodiny se specifickými potřebami

 • Besedy, přednášky a workshopy s pozvanými odborníky

 • Duchovní program

 • Pilates/ Zumba

 • Masáže MaMi

 • Výtvarná dílna

 • Keramika

 • Kurz angličtiny (od začátečníků až po pokročilé)

 • Kurz němčiny

 • Kurz italštiny

 • Kurz španělštiny

 • Kurz latiny

 • Kurz základů práce na počítači

 • Kurz šití

 • Kurz kondičního běhání

 • Kurz trénování paměti

PROGRAM A KURZY PRO DOSPĚLÉ

DALŠÍ AKCE V PRŮBĚHU ROKU

 • Den otevřených dveří

 • Maminec – pracovní setkání s tvorbou programu na následující měsíc

 • Jarní a podzimní bazárek dětského oblečení, obuvi, hraček a knížek

 • Rekolekce u Salesiánek

 • Katecheze dětí metodou Kett se Školskými sestrami de Notre Dame

 • Setkání s hudbou v podání dětí ze ZUŠ nebo Českého chlapeckého sboru Zpěváček

 • Účast na akcích Sítě pro rodinu v ČR

 • Účast na festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem

 • Účast na akci Týden otevřených kostelů

 • Výlet s poutí

 • Léto se Sedmikráskou – prázdninové exkurze a výlety

 • Výtvarničení na Hradě

 • Letní a zimní týdenní společná dovolená

 • Sedmikráska pomáhá

Zavoláte nám:

495 512 901 | 775 989 270

Najdete nás: 

Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové